Helyi időjárás

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi határozatai

 

1/2015. (II.12.) KT. határozat Intézményvezető-helyettesi megbízásról

2/2015. (II.12.) KT. határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

3/2015. (II.12.) KT. határozat A Buj, Béke u. 19-21. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

4/2015. (II.12.) KT. határozat A buji 071 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú út mellett összegyűlt föld elszállíttatásáról

5/2015. (II.12.) KT. határozat A Buj, Petőfi u. 146. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról

6/2015. (II.12.) KT. határozat Az intézmények felújításánál felhalmozódott betontörmelék ledaráltatásáról

7/2015. (II.12.) KT. határozat A Művelődési Ház bérleti díjának megállapításáról

8/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés alacsony fogyasztású gépjármű megvásárlásáról

9/2015. (II.12.) KT. határozat A Polgármesteri Hivatal létszámkereténak megemeléséről

10/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés közmunka-irányító munkakör létrehozásáról

11/2015. (II.12.) KT. határozat Pótkocsi és eke vásárlásáról

12/2015. (II.12.) KT. határozat Polgármester havi jutalmának megállapítása

13/2015. (II.12.) KT. határozat Döntés a Buj, Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan felújításáról

14/2015. (II.12.) KT. határozat FREE WIFI létesítése a Kossuth téri parkban

15/2015. (II.12.) KT. határozat A polgármester felhatalmazása a buji 457/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonátadási szerződés aláírására

16/2015. (II.12.) KT. határozat Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

17/2015. (II.12.) KT. határozat A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú KFT-vel 2010. december 23. napján kötött „Feladat ellátási megállapodás orvosi ügyeleti feladatok ellátására” megállapodás módosításáról

18/2015. (II.26.) KT. határozat A polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről

19/2015. (III.12.) KT. határozat Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának II. módosítása

20/2015. (III.12.) KT. határozat Ibrány – és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás és költségvetési szerve az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

21/2015. (III.12.) KT. határozat Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (Kamerarendszer) kivitelezőjének kiválasztása

22/2015. (III.12.) KT. határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

23/2015. (III.31.) KT. határozat A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolójáról

24/2015. (III.31.) KT. határozat Javaslat a tiszteletdíjakat tartalmazó rendelet módosítására

25/2015. (III.31.) KT. határozat Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

26/2015. (III.31.) KT. határozat A 2015. évi közbeszerzési tervről

27/2015. (III.31.) KT. határozat A Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsődében a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és az óvodai felvétel időpontjáról

28/2015. (III.31.) KT. határozat Pályázat benyújtása az Önkormányzatok rendkívüli támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium együttes pályázatára

29/2015. (III.31.) KT. határozat Pályázat benyújtása a Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulás meglévő szolgáltatásának fejlesztésére a helyi gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése érdekében

30/2015. (III.31.) KT. határozat A házszámtáblák kihelyezésének támogatásáról

31/2015. (V.04.) KT. határozat Buj község 2015-2019 közötti gazdasági programjáról

32/2015. (V.04.) KT. határozat A 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről

33/2015. (V.04.) KT. határozat A háziorvos nyilatkozatáról

34/2015. (V.04.) KT. határozat Az új egészségház fogorvosi rendelőjének bérbeadásáról

35/2015. (V.04.) KT. határozat Az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi beszámolójáról

36/2015. (V.04.) KT. határozat A 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázatról

37/2015. (V.04.) KT. határozat A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására pályázat benyújtása

38/2015. (V.04.) KT. határozat Megállapodás a Debreceni Egyetemmel

39/2015. (V.19.) KT. határozat Az iskola-egészségügyi ellátási szerződés módosításáról

40/2015. (V.19.) KT. határozat A 2015. évi Családi Nap szervezéséről

41/2015. (V.19.) KT. határozat Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak felújítására

42/2015. (VIII.19.) KT. határozat Pályázat benyújtása a KEOP-5.7.0. azonosító számú pályázati felhívásra, "Buj Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítésére"

43/2015. (VIII.19.) KT. határozat a "Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan Buj Községben" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

44/20015. (VIII.19.) KT. határozat a gyerekétkeztetési normadíj és az intézményi és vendégétkezés térítési díjának megállapításáról

45/2015. (VIII.19.) KT. határozat az iskolai/óvodai tanévkezdéshez települési támogatás címén nyújtandó támogatások odaítéléséről

46/2015. (VIII.19.) KT. határozat a 2015. augusztus 29-ére tervezett Családi nap - érdeklődők hiánya miatti - elmaradásáról

47/2015. (VIII.19.) KT. határozat a 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által előírt, 15 éves időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

48/2015. (VIII. 31.) KT. határozat hozzájárulás a KEOP-5.7.0. azonosító számú pályázati felhívásra „Buj Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez megbízási/vállalkozási szerződés megkötéséhez

49/2015. (VIII. 31.) KT. határozat az óvodatej programban történő részvételről

50/2015. (IX. 22.) KT. határozat a 2016. évi Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz történő csatlakozásról

51/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

52/20105. (IX. 22.) KT. határozat csatlakozás a Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázathoz

53/20105. (IX. 22.) KT. határozat pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására

54/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjára érkezett 50000 forint/hó javaslatról

55/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjára érkezett 20000 forint/hó javaslatról

56/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan 8.000 forint/hónap bérleti díj + a használt helyiségek rezsi díja bérbe adásáról

57/20105. (IX. 22.) KT. határozat a Buj belterületi 448/4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

58/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével kapcsolatos polgármesteri javaslatotról

59/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelmével kapcsolatos javaslatotról

60/20105. (IX. 22.) KT. határozat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat kivitelezésével párhuzamosan elvégzendő épület tetőhéjazat cseréjéről, a kerítés újjáépítéséről és egy új parkoló kialakításáról

61/2015. (X. 13.) KT. határozat az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról

62/2015. (XI. 19.) KT. határozat Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodásának III. módosításáról

63/2015. (XI. 19.) KT. határozat Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának egységes szerkezetben történő elfogadásáról

64/2015. (XI. 19.)KT.  határozat tulajdonosi hozzájárulás a vásárosnaményi 0308/2. hrsz. alatt felvett, 8972 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséhez.

65/2015. (XI. 19.) KT. határozat Buj Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

66/2015. (XI. 19.) KT. határozat közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés aláírásáról

69/2015. XII. 7.) KT. határozat szociális célú szén támogatás keretében történő szén megvásárlásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Névnap

Ma 2024. július 16., kedd, Valter napja van. Holnap Endre és Elek napja lesz.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A honlap gépi fordítása

Ki olvas minket

Oldalainkat 784 vendég böngészi

Naptár

<-  Július 2024  ->
HK SzCs P Sz V
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Ma van az év 198. napja Szökőév? - Igen! -
Hétköznap/hétvége: Hétköznap

Idő: 02 óra, 54 perc.
Internetidő: 079 (Swatch)
Időszámítás: Nyári
Horoszkóp:
Rák (június 22. - július 22.)
Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.