Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi hatályos rendeletei

 

5/2016. (V.31.) KT. rendelet egységes szerkezetben az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelettel, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

6/2016. (V.31.) KT. rendelet a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

7/2016. (IX.28.) KT. rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

8/2016. (XI.18.) KT. rendelet a Buj igazgatási területe Szabályozási Terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 13/2006. (V. 24.) Kt. számú rendeletének módosítása

9/2016. (XI.18.) KT. rendelet a a szociális célú szén támogatásról